O nas

ZARZĄD MK PZKO KARWINA-RAJ

Prezes koła: Ksenia Stuchlik, Mgr., Tel. + 420 604 404 566, e-mail: pzkoraj@seznam.cz

Wiceprezes: Adam Wróblewski

Sekretarz: Marie Švecová

Skarbnik: Wieslaw Staniowski, Ing.

Członek zarządu: Michal Broda

                              Maria Cachlová

                              Jan Guziur

                              Boleslav Hanzel (Klub Seniora)

                              Jarmila Karolczyková (główna rejonowa)

                              Marie Owczarzyová

                             Tadeáš Podstawka, Ing.

                             Anna Rzymanová (Klub Kobiet)

                             Renata Staníková

                            Antonín Tomanek (kierownik organizacyjny chóru mieszanego "Dźwięk"

                           Irena Waleczková

Komisja Rewizyjna:  Ondřej Wróblewski (przewodniczący), Mgr. Barbara Górniak (Tomanková), Renata Siwková

 

Gospodarz: Zdenka Brodová, tel. +420 604 444 854, e-mail: pzkoraj2@seznam.cz

Zastępca gospodarza: Pavla Guziurová

 

Terminy zebrań Zarządu w roku 2022:

10.1., 14.2. , 7.3.(!), 13.3.-zebranie sprawodzawcze (zmiana), 5.4. (!), 10.5., 7.6., 18.7., w sierpniu nie będzie zebrania, 13.9., 11.10., 8.11., 13.12.

MIEJSCE: DOM PZKO, KARWINA-RAJ, GODZINA: 18:00