Aktualności

PZKO Karwina Raj

Głos potwierdził....niesamowite !!!!

Głos potwierdził....niesamowite !!!!

20.01.2022

Cztery zaolziańskie obiekty otrzymają dotacje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na remont lub opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – Infrastruktura Polonijna 2022” dofinansowane zostaną prace w Czeskim Cieszynie, Czeskim Cieszynie-Mostach, Cierlicku i Karwinie-Raju. Na liście rezerwowej są wnioski dotyczące inwestycji w Hawierzowie-Błędowicach i Gnojniku.
Więcej

W Zworcie przeczytaliśmy cudowną wiadomość

W Zworcie przeczytaliśmy cudowną wiadomość

19.01.2022

POLSKA / Rozstrzygnięto konkurs „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – Infrastruktura Polonijna 2022”. Przedstawiono już listę oferentów, którym przyznano dotację oraz listę ofert rezerwowych.
Więcej

Zapraszamy...

Zapraszamy...

16.01.2022

...na wspólne kolędowanie
Więcej

Noworoczne życzenia

Noworoczne życzenia

31.12.2021

Pragniemy złożyć gorące życzenia: szczęścia, dobrego zdrowia, powodzenia, oby troski życia zaginęły w mroku podczas nadchodzącego nowego roku.
Więcej

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

25.12.2021

W ostatnim okresie nasza działalność jest nieco ograniczana z powodów epidemiologicznych, ale w tym trudnym czasie wspiera nas Kancelaria Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Z całego serca DZIĘKUJEMY
Więcej

Życzenia

Życzenia

24.12.2021


Więcej

Życzenia

Życzenia

23.12.2021


Więcej

"Dźwięk" rozpoczął czas Adwentu - czas refleksji

"Dźwięk" rozpoczął czas Adwentu - czas refleksji

28.11.2021

W niedzielę 28.11. 2021 chór mieszany Dźwięk umilił nabożeństwo w Śląskim Kościele Ewangelickim w Karwinie-Frysztacie.. Była to pierwsza niedziela adwentowa - początek radosnego oczekiwania i przygotowania się na święta Bożego Narodzenia.
Więcej

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

15.11.2021

Bogata, choć w tym roku trochę ograniczona działalność chóru mieszanego "Dźwięk" dofinansowana została ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Więcej

Święto Niepodległości, Uroczyste otwarcie wyremontowanych toalet, Zabawa Świętomarciińska

Święto Niepodległości, Uroczyste otwarcie wyremontowanych toalet, Zabawa Świętomarciińska

13.11.2021

13.11.  2021 dużo się działo w naszym Domu PZKO w Karwinie-Raju: Święto Niepodległości, Uroczyste otwarcie wyremontowanych toalet, Obchody Świętego Marcina i degustacja wina
Więcej

REMONT KAPITALNY TOALET ZAKOŃCZONY

REMONT KAPITALNY TOALET ZAKOŃCZONY

13.11.2021

W sobotę 13.11 obyło się uroczyste otwarcie... Obecna była również pani Konsul Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie Edyta Wodyńska-Andreewa.
Więcej

A tym razem pomagały Panie....

A tym razem pomagały Panie....

12.11.2021

W piątek od rana do wieczora po Domu PZKO krzątało się na zmianę kilkanaście pań, żeby wysprzątać nasz Dom PZKO po remoncie kapitalnym toalet. Było to dosyć trudne, ponieważ na sali poruszali się jeszcze robotnicy. WIELKIE PODZIĘKOWANIA KIERUJĘ DO PAŃ!
Więcej

Następna brygada...

Następna brygada...

06.11.2021

I następna robocza sobota w Domu PZKO w Karwinie-Raju za nami. Tym razem celem było ocieplanie dachu. Panom serdecznie dziękujemy. Pomagali nietylko członkowie PZKO, ale i sympatycy naszego Koła.
Więcej

Wizytacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Wizytacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

03.11.2021

W środę 3.11.2021 delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w składzie Anna Czerska, Anna Flont sprawdziła przebiegający remont toalet, które współfinansuje MSZ RP w konkursie „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021 - INFRASTRUKTURA POLONIJNA” za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
Więcej

Pamiętamy....

Pamiętamy....

01.11.2021

Członkowie MK PZKO w Karwinie-Raju zapalili znicz i złożyli kwiaty wraz z delegacją Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie i ZG PZKO na grobach śp.Tadeusza Puchały, Eugeniusza Matuszyńskiego i Józefa Chmiela. Panowie byli nie tylko inicjatorami i długoletnimi organizatorami Maja nad Olzą, ale również wielkimi społecznikami, działaczami i każdy z nich poświęcał swój wolny czas na rzecz Polaków żyjących w Czechach.
Więcej

Jubileusz szkoły polskiej w Karwinie -Raju i wystawa

Jubileusz szkoły polskiej w Karwinie -Raju i wystawa

29.10.2021

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaną przez Miejscowe Koło PZKO w Karwinie-Raju i Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC wystawą z okazji przypadającej w przyszłym roku 150. rocznicy otwarcia i 40. rocznicy zamknięcia szkoły polskiej w Karwinie-Raju, prosimy uprzejmie osoby, które w swych archiwach rodzinnych posiadają jakieś fotografie, świadectwa i inne pamiątki, o ich łaskawe udostępnienie do zeskanowania. Kontakt: Marian Steffek, Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, tel.+420 602 265 474, email: osrodek@polonica.cz. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Organizatorzy
Więcej

WIzytacja z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

WIzytacja z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

27.10.2021

Dziś odwiedził nas członek Zarządu Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" pan Juliusz Szymczak-Gałkowski. Towarzyszyła Mu Prezes ZG PZKO pani Helena Legowicz.
Więcej