KLUB KOBIET

KLUB KOBIET

Kierowniczka: Anna Rzyman

 

     ORIENTACYJNE TERMINY  SPOTKAŃ   KLUBU  KOBIET  PZKO  KARWINA-RAJ

STYCZEŃ

14.1.,28.1.

LUTY

11.2.,25.2.

MARZEC

11.3.,21.3.,25.3.

KWIECIEŃ

8.4.,22.4.

MAJ

13.5.,27.5.

CZERWIEC

10.6.,24.6.

LIPIEC

8.7.,22.7.,25.7. Odpust

SIERPIEŃ

wakacje

WRZESIEŃ

9.9.,23.9.

PAŹDZIERNIK

14.10.,27.10.

LISTOPAD

11.11.,25.11.

GRUDZIEŃ

9.12.,Mikołaj

16.12.