Wspominamy....

Wspominamy....

01.11.2023

Zapalenie znicza, czy złożenie kwiatów w tych dniach, to wyraz szacunku wobec zmarłych. Zachowanie pamięci o przodkach pomaga określić siebie w kontekście dziedzictwa swojego rodu, budować obraz siebie w oparciu o cechy, talenty czy siłę życiową charakterystyczną dla naszych przodków. Rozmyślając o życiu członków rodziny lub społeczników: kim byli, skąd pochodzili, jakimi byli ludźmi, dowiadujemy się czegoś ważnego także o sobie. Wspominanie wybitnych Polaków, którzy odeszli: twórców, społeczników, sportowców, osób zasłużonych dla kraju, również sprzyja umacnianiu naszej tożsamości narodowej. Odwiedzając ich groby i wracając do ich twórczości, możemy odczuwać dumę z przynależności do tej samej wspólnoty.

W Karwinie wszystkim zmarłym Polakom przy pomniku Wacława Olszaka hołd oddała delegacja w składzie: Izabella Wołłejko-Chwastowicz (Konsulat Generalny RP w Ostrawie), Andrzej Bizoń (wiceprezydent Miasta Karwina), Janusz Waloszek (prezes MK PZKO Karwina-Frysztat), Ksenia Stuchlik (prezes MK PZKO Karwina-Raj), Adam Wróblewski (wiceprezes MK PZKO Karwina-Raj).