Zacni goście z Europy w Raju

Zacni goście z Europy w Raju

28.11.2023

Do Raja zawitali na wystawę rownież przedstawiciele Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

http://euwp.eu/organizacje.php