WIOSENNE SPOTKANIE KLUBÓW KOBIET PZKO

WIOSENNE SPOTKANIE KLUBÓW KOBIET PZKO

22.04.2023

Aż 105 pań z 45 Miejscowych Kół PZKO (a w tym rówież panie z PZKO Karwina-Raj ) wzięło udział w Wiosennym Spotkaniu Klubów Kobiet PZKO, jakie odbywało się w Domu MK PZKO Czeski Cieszyn-Mosty w sobotę 2.4. 2023. W serdecznej atmosferze panie obejrzały widowiskowy program artystyczny z udziałem przedszkolaków i młodzieży przygotowany przez miejscowe koło, wysłuchały poezji Ewy Furtek oraz miały okazję poznać historię i działalność MK PZKO Czeski Cieszyn-Mosty.

Więcej na
https://glos.live/Wiadomosci/d/czeski_cieszyn_mosty_wiosenne_spotkanie_klubow_kobiet_pzko/12