Międzynarodowy projekt

Międzynarodowy projekt

21.06.2024

Dziś odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu „Ahoj - Pojd’me se poznat / Cześć - poznajmy się”. Jesteśmy u początku współpracy, ale już czujemy tę energię!!!Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy-Polska w okresie 2021-2027 z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia. Odbiorcami projektu będą dzieci w wieku 7-13 lat. Celem projektu jest współpraca instytucji i mieszkańców po obu stronach granicy na rzecz lokalnego środowiska.