Chór Dźwięk na Festiwalu Kolęd i Pastorałek Karwina 2024

Chór Dźwięk na Festiwalu Kolęd i Pastorałek Karwina 2024

22.01.2024

Hej, kolędo, leć! Obudź serca, otwórz domy... W niedzielę 21.1. 24 kolędy leciały do serc słuchaczy w kościele katolickim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie-Frysztacie. W programie wystąpiło 5 chórów. Wystąpiły: Chór mieszany Lira z Karwiny-Darkowa, Chór mieszany Dźwięk z Karwiny-Raju, Chór męski Hejnał-Echo z Karwiny-Frysztatu, Chór kameralny przy Parafii Rzymskokatolickiej z Karwiny oraz Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK z Trzyńca. Największym chórem była jednak publiczność, która śpiewała najpiękniejsze polskie kolędy pomiędzy koncertowaniem zespołów.