Modernizacja Domu Polskiego

Modernizacja Domu Polskiego

16.10.2023

W roku 2021 dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie udało nam się wyremontować toalety. W roku 2022 dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie udało nam się wyremontować kuchnię oraz przygotować dokumentację projektową remontu kapitalnego i rozbudowy Domu Polskiego w Karwinie-Raju. Gorąco dziękujemy za pomoc finansową i wolontariacką również naszym członkom i sympatykom Koła. W roku 2023 nam się niestety nie udało uzyskać środków finansowych na rozpoczęcie zaplanowanego remontu kapitalnego, dlatego wysłaliśmy ponownie wniosek na rok 2024 na I etap prac remontowych. Na bieżąco prowadzimy również rozmowy w różnych instytucjach, które by nas mogły wesprzeć. W związku z tym, kierujemy prośbę o wsparcie finansowe do członków, sympatyków i sponsorów.

Z GÓRY  DZIĘKUJEMY  ZA  WSPARCIE  FINANSOWE NASZYCH WSPÓLNYCH INICJATYW

MK PZKO Karwina-Raj

Bank: Raiffeisenbank a.s.

Nr konta: 709 060 684 / 5500

VS: 2024

Tekst: modernizacja/nazwisko darczyńcy

_____________________________________________

Istniejący budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, częściowo murowany z dachem o konstrukcji nośnej drewnianej. Większa część budynku jest drewniana z więźbową konstrukcją dachu.

Istniejące ściany budynku drewnianego zostaną zastąpione nowymi ścianami murowanymi z cegły pustakowej, wewnętrzne ściany działowe wykonane zostaną z płyt gipsowo-kartonowych. W ramach budowy zostanie wykonana rozbudowa. Dobudowany będzie magazyn i taras. Proponuje się, aby dobudówka była murowana, wykonana z pustaków gazobetonowych, zadaszona drewnianą więźbą. Pokrycie dachu stanowi blacha na łatę.

Układ budynku zostanie w zasadzie zachowany, zmieni się jedynie wielkość poszczególnych pomieszczeń. Za wejściem zaprojektowano przedsionek, który został zmniejszony do jednej trzeciej w stosunku do pierwotnego. Z wiatrołapu jest wejście do biura, które pozostanie w obecnej lokalizacji. Ponadto z przedsionka zapewnione jest wejście do baru, który został powiększony w związku ze zmniejszonym przedsionkiem. Z baru jest następnie dostęp do oddzielnej szatni, a potem do sali głównej Z sali głównej znajduje się z prawej strony nowo zaprojektowane wejście do salki bankietowej (po lewej stronie). Na prawo od sali znajduje się nowo zaprojektowane wejście na zadaszony taras, a następnie wejście do nowego pomieszczenia magazynowego. Pozostałe części budynku (kuchnia, sanitariaty) są bez zmian układu.

Dach istniejącego budynku nad nawą główną jest widocznie zdeformowany. Budynek wymaga już gruntownej przebudowy powłoki obwodowej.

Prace remontowe nie powinny ograniczyć organizacji imprez wewnątrz Domu Polskiego w czasie trwania prac.

Planowane prace na podstawie kosztorysu narazie rozdzielamy do 3. etapów.O ile nam się uda uzyskać środki finansowe, to połączymy niektóre etapy i wykonamy więcej robót.

W trakcie 1. etapu remontu planujemy zrobić wykopy wokół budynku Domu PZKO, trzeba powywozić gruzy z wykopów (przemieszczanie materiału), następnie trzeba wykonać izolacje przeciwwilgociowe, zrobić fundamenty pod ściany obwodowe budynku, na których w przyszłości będzie osadzony dach. Następnie dojdzie do kotwienia nowego fundamentu do istniejącej konstrukcji stalo – betonowej.

Wybudujemy też nowe schody wejściowe ze stali i betonu.

W nowe ściany zaprawimy 3 drzwi i 13 okien 3-szybowych plastikowych z parapetami i zewnętrznymi roletami elektrycznymi.

Wybudujemy nowe pomieszczenie włącznie z fundamentami i podwieszonym sufitem /rozbudowa Domu PZKO/, w którym będziemy mieć magazyn inwentarza.

W następnym etapie remontu trzeba zdjąć dach, wyburzyć pierwotne „drewniane“ ściany i dach osadzić na nowych murowanych ścianach. Potem też dojdą prace wewnątrz budynku – zmiana usytuowania ścianek itp. I na tym etapie będzie działalność Koła ograniczona, ale to w przyszłości.