"Dźwięk" rozpoczął czas Adwentu - czas refleksji

"Dźwięk" rozpoczął czas Adwentu - czas refleksji

28.11.2021

W niedzielę 28.11. 2021 chór mieszany Dźwięk umilił nabożeństwo w Śląskim Kościele Ewangelickim w Karwinie-Frysztacie.. Była to pierwsza niedziela adwentowa - początek radosnego oczekiwania i przygotowania się na święta Bożego Narodzenia.

Działalność chóru mieszanego "Dźwięk" dofinansowana została ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.