Pamiętamy....

Pamiętamy....

01.11.2021

Członkowie MK PZKO w Karwinie-Raju zapalili znicz i złożyli kwiaty wraz z delegacją Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie i ZG PZKO na grobach śp.Tadeusza Puchały, Eugeniusza Matuszyńskiego i Józefa Chmiela. Panowie byli nie tylko inicjatorami i długoletnimi organizatorami Maja nad Olzą, ale również wielkimi społecznikami, działaczami i każdy z nich poświęcał swój wolny czas na rzecz Polaków żyjących w Czechach.

https://zwrot.cz/2021/11/z-okazji-uroczystosci-wszystkich-swietych-zapalono-znicze-na-grobach-zasluzonych-polakow-z-zaolzia/?fbclid=IwAR2UWIrmFcM3uWZKcjLND1hHtJCq4JDcgemdxFwvlve5C5leG0GRKuVLtBg