Jubileusz szkoły polskiej w Karwinie -Raju i wystawa

29.10.2021

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaną przez Miejscowe Koło PZKO w Karwinie-Raju i Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC wystawą z okazji przypadającej w przyszłym roku 150. rocznicy otwarcia i 40. rocznicy zamknięcia szkoły polskiej w Karwinie-Raju, prosimy uprzejmie osoby, które w swych archiwach rodzinnych posiadają jakieś fotografie, świadectwa i inne pamiątki, o ich łaskawe udostępnienie do zeskanowania. Kontakt: Marian Steffek, Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC, ul. Grabińska 33, 737 01 Czeski Cieszyn, tel.+420 602 265 474, email: osrodek@polonica.cz. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Organizatorzy