Następna brygada...

Następna brygada...

06.11.2021

I następna robocza sobota w Domu PZKO w Karwinie-Raju za nami. Tym razem celem było ocieplanie dachu. Panom serdecznie dziękujemy. Pomagali nietylko członkowie PZKO, ale i sympatycy naszego Koła.