SPOTKKANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARWINIE-RAJU

SPOTKKANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARWINIE-RAJU

27.09.2021

W roku 2022 przypadają dwa jubileusze Szkoły Podstawowej w Karwinie-Raju. W związku z tym MK PZKO w Karwinie-Raju obok Domu PZKO organizuje "Festyn - Spotkanie Absolwentów"